Technisch onderzoek gevaarlijke stoffen in bodem, lucht, water en installaties | 0181 – 619788

Spectrum HSE Technology

Van technisch onderzoek tot en met uitvoering

DIENSTEN

Onze expertise ligt bij het doen van onderzoek naar de kwaliteit van bodem, water, lucht en installaties. Dit kan zowel in het kader van verplichtingen uit vergunningen, voor het verkrijgen van vergunningen , in het kader van een arbo-RIE of het afvoeren van installatiesdelen. Opvolgend kunnen wij de nodige vergunningen en meldingen naar het bevoegd gezag verzorgen (afvoerdocumenten, BUS-meldingen, saneringsplannen, etc).

Voor het beheersen van lekkages naar het milieu verzorgen wij tevens de verplichte inspecties, zoals voor vloeistofdichte vloeren en olie-water-scheiders.

In het geval van saneringen (grond, grondwater of installaties) verzorgen wij de voorbereiding, management en begeleiding.

 

Ook bij incidenten

Bij incidenten, waarbij gevaarlijke stoffen in het milieu komen, ondersteunen wij onze vaste opdrachtgevers. Hierbij kan gedacht worden aan lekkages uit machines of installaties en brand/explosies. Maar ook kleinere voorvallen, waarbij bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden een verontreiniging wordt aangetroffen. Spectrum kan snel schakelen en ter plaatse zijn. Desnoods worden aannemers betrokken, waarmee wij goede ervaringen hebben.

Vragen en/of meer weten?

Contactgegevens Spectrum HSE Technology B.V.

 

Telefoonnummer: 0181 – 619788

Calamiteiten & Storingsdienst: op aanvraag, na overeenkomst

 

Post- en Bezoekadres:

Branderf 2

3218 AC Heenvliet