Technisch onderzoek gevaarlijke stoffen in bodem, lucht, water en installaties | 0181 ā€“ 619788

Sfeerimpressie van projecten

Delta Nutsbedrijven – decontaminatie PCB besmette transformatoren

ProRail – aanrijding 15.000 bevroren kalkoenen

ProRail – aanrijding 15.000 bevroren kalkoenen

Theo Pouw – partijkeuringen

Theo Pouw – partijkeuringen

ProRail – Bodemonderzoek en management sanering overweg Stroe na aanrijding.

ProRail – Bodemonderzoek en management sanering overweg Stroe na aanrijding.

ProRail – Bodemonderzoek en management sanering overweg Stroe na aanrijding

ProRail – beheersbaar maken lekkende brandstoftank locomotief na aanrijding in Utrecht

Theo Pouw – verwijderen asbest uit puinstromen middels hand-picking

Theo Pouw – verwijderen asbest uit puinstromen middels hand-picking

Gemeente Lelystad – onderzoek asbest in bodem Schouw Oost

AVR Safeway Ierland – Veiligstellen container met lekkende lading afvalstoffen A1 thv Hengelo

AVR Safeway Ierland – Veiligstellen container met lekkende lading afvalstoffen A1 thv Hengelo

Stedin – Bodemonderzoek & Milieukundige begeleiding (MKB) Petroleumweg te Rotterdam

Stedin – Bodemonderzoek & Milieukundige begeleiding (MKB) Petroleumweg Rotterdam

Stedin – diverse omgevingsmetingen t.b.v. vrijgave storing Havenstraat Schiedam

Stedin – verwijdering en verwerking SF6 gas – installatie

Stedin – verwijdering en verwerking SF6 gas – installatie

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

Stedin – dioxine & risico-onderzoek na brand MS ruimte te Brielle

Stedin – dioxine & risico-onderzoek na brand MS ruimte te Brielle

Stedin – veiligheidsbegeleiding storing aardgasconcentraat

Stedin – Veiligheidsbegeleiding storing aardgasconcentraat

Stedin – Gasmeting storing werkzaamheden Den Dolder

Stedin – Gasmeting storing werkzaamheden Den Dolder

Stedin – Bodemonderzoek en MKB Goudenraksedijk

Stedin – Bodemonderzoek & MKB Goudenraksedijk

Stedin – Bodemonderzoek & MKB Goudenraksedijk

Stedin – Bodemonderzoek & MKB Goudenraksedijk

Mourik Groot-Ammers – Risicoinventarisatie Chemiepack Moerdijk en ontwerp PVA veiligheid ruimingsfase

Mourik Groot-Ammers – Risicoinventarisatie Chemiepack Moerdijk en ontwerp PVA veiligheid ruimingsfase

Mourik Groot-Ammers – Risicoinventarisatie Chemiepack Moerdijk en ontwerp PVA veiligheid ruimingsfase

PROV Noord-Brabant – Technisch onderzoek effecten asbest emissie bij diverse zeeftechnieken

PROV Noord-Brabant – Technisch onderzoek effecten asbest emissie bij diverse zeeftechnieken

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

Geocycle Costa Rica – Verwijdering PCB houdende transformatoren

Delta Nutsbedrijven – verwijderen HS isolatoren

Delta Nutsbedrijven – verwijdering HS isolatoren

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

Explosie & brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid & verwijdering gevaarlijke stoffen

Enigma – verwijderen KWIK lekkage

Enigma – verwijderen KWIK lekkage

Enigma – verwijderen KWIK lekkage

DEPOT MILIEUBEHEER BV (DMB) werd SPECTRUM HSE TECHNOLOGY

Stedin – Gasmetingen en vrijgave middenspanningsruimte na schakelrek- en transformatorbrand.

Stedin – Gasmetingen en vrijgave middenspanningsruimte na schakelrek- en transformatorbrand.

Stedin – Gasmetingen en vrijgave middenspanningsruimte na schakelrek en transformatorbrand.

Koole bv – ontmantelling TEL injecteer-installatie locatie Eurotank Amsterdam

Koole bv – ontmantelling TEL injecteer-installatie locatie Eurotank Amsterdam

Koole bv – ontmantelling TEL injecteer-installatie locatie Eurotank Amsterdam

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

Industrie Westhaven Amsterdam – beheersbaar maken bodemverontreiniging na lekkage

Industrie Westhaven Amsterdam – beheersbaar maken bodemverontreiniging na lekkage

SITA – decontaminatie PCB besmette transformatoren

SITA – decontaminatie PCB besmette transformatoren

SITA – decontaminatie PCB besmette transformatoren

Zeeland Maritime Cleaning – veiligstellen en berging chemische stoffen na containerbrand op ECT locatie

Zeeland Maritime Cleaning – veiligstellen en berging chemische stoffen na containerbrand op ECT locatie

Westland Energie – verwijderen Conel schakelaars

Westland Energie – Verwijderen Conel schakelaars

Besix – monitoring & gasvrij maken constructiebogen centraal station Utrecht

Besix – monitoring & gasvrij maken constructiebogen centraal station Utrecht

Mourik – Formaldehyde monitoring renovatie Maastunnel

Mourik – Formaldehyde monitoring renovatie Maastunnel

Wintershall – Onderzoek aanwezigheid metallisch KWIK in offshore uitrusting

Wintershall – Onderzoek aanwezigheid metallisch KWIK in offshore uitrusting

Stedin – DLP begeleiding WivG

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

Verwijdering loodhoudende back-up voorziening IN provider Amsterdam

Verwijdering loodhoudende back-up voorziening IN provider Amsterdam

Verwijdering loodhoudende back-up voorziening IN provider Amsterdam

Joulz Energy Services – Veiligheidsbegeleiding transformator brand

Joulz Energy Services – Veiligheidsbegeleiding transformator brand

Wintershall V&M begeleiding mercury in compressors

Wintershall V&M begeleiding mercury in compressors

Bodemsanering Flevo centrale

Bodemsanering Flevo centrale

Veiligstellen volle buteen railtank ProRail Ongevallenbestrijding

Veiligstellen buteen railtank ProRail Ongevallenbestrijding

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

Rara wie is deze collega dan?

Delta Nutsbedrijven – decontaminatie PCB besmette transformatoren

Spectrum PCB specialisten tappen de PCB houden olie af en decontaminaren (spoel proces) de interne trafo PCB verontreiniging naar een waarde van < 0,5 mg/kg PCB. Gevaarlijke reststoffen worden door derden defintief verwerkt. Voor nader informatie: ing. B.A (Ben) Out - Projectleider Special Projects.

ProRail – aanrijding 15.000 bevroren kalkoenen

Nog noooooit zo een snelle opruimactie meegemaakt. Iedereen kwam helpen, normaal is dat nooit zo!

ProRail – aanrijding 15.000 bevroren kalkoenen

Geen gewonden, net voor de kerst een sprinter dwars door een koeltrailer met 22 ton bevroren kalkoenen. Spectrum was namens ProRail voor vaststellen bodemkwaliteit na het incident.

Theo Pouw – partijkeuringen

Voor nader informatie kunt u zich wenden tot Jas per van Delft van Spectrum.

Theo Pouw – partijkeuringen

ProRail – Bodemonderzoek en management sanering overweg Stroe na aanrijding.

De piketdienst van Spectrum deed onderzoek naar bodemkwaliteit na een aanrijding. Een deel van de spoorse infra bleek vuil en moest worden gesaneerd.

ProRail – Bodemonderzoek en management sanering overweg Stroe na aanrijding.

De spoor-contractaannemers in het bijzonder de KROL machinisten zijn kunstenaars op de vierkant mm.

ProRail – Bodemonderzoek en management sanering overweg Stroe na aanrijding

Spoorse saneringen altijd leuk om te doen in daglicht c.q. met een zonnetje (dat is meestal niet het geval).

ProRail – beheersbaar maken lekkende brandstoftank locomotief na aanrijding in Utrecht

Theo Pouw – verwijderen asbest uit puinstromen middels hand-picking

Theo Pouw – verwijderen asbest uit puinstromen middels hand-picking

Gemeente Lelystad – onderzoek asbest in bodem Schouw Oost

AVR Safeway Ierland – Veiligstellen container met lekkende lading afvalstoffen A1 thv Hengelo

Na flink wat gepolder werd overeenstemming bereikt de container naar een nabij gelegen bedrijf te verplaatsen alwaar Spectrum in alle rust het probleem de volgende dag wist op te lossen. De A1 stond urenlang stil over een lengte van c.a. 25 kilomter.

AVR Safeway Ierland – Veiligstellen container met lekkende lading afvalstoffen A1 thv Hengelo

De Spectrum piketdienst kwam ter plaatse op de A1 voor het veiligstellen van een lekkende container met vloeibare gevaarlijke afvalstoffen. Politie, Ambulances, Gemeente, Provincie en het Rijk hadden allen hun vertegenwoordigers ter plaatse gebracht. Het was daar best druk..

Stedin – Bodemonderzoek & Milieukundige begeleiding (MKB) Petroleumweg te Rotterdam

In een vroege fase werd er een NEN5740-NEN5707 bodemonderzoek uitgevoerd door Spectrum. De bodem bleek vuil.

Stedin – Bodemonderzoek & Milieukundige begeleiding (MKB) Petroleumweg Rotterdam

Spectrum regelde een BUS melding en hield Milieukundig (MKB) toezicht op de uitvoeringsfase.

Stedin – diverse omgevingsmetingen t.b.v. vrijgave storing Havenstraat Schiedam

Stedin – verwijdering en verwerking SF6 gas – installatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot ing. B.A (Ben) Out - Projectleider Special Projects van Spectrum.

Stedin – verwijdering en verwerking SF6 gas – installatie

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

De beschadigde transformator werd verwijderd t.b.v. goede bereikbaarheid besmette infra.

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

De kelder en verdere infra waren besmet met de lekvloeistof / transformatorolie.

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

Voor verwijderen van de vloeistoffen en vaste afvalstoffen werd een zuigwagen van Adico ingezet.

Stedin – reiniging MS ruimte na lekkage aan transformator

Uiteindelijk was de reiniging een feit en kon het MS weer aan Stedin worden overgedragen.

Stedin – dioxine & risico-onderzoek na brand MS ruimte te Brielle

Door Spectrum werd een milieu - veiligheidsplan opgesteld en werd V&M toezicht gehouden op de reinigingsfase van het MS. Voor nader informatie kunnt u zich wenden tot ir. A.J (Hans) Kraayeveld MSHE van Spectrum.

Stedin – dioxine & risico-onderzoek na brand MS ruimte te Brielle

Na het beheersbaar maken van brand in een MS ruimte te Brielle heeft Spectrum onderzooek gedaan naar mogelijke dioxine vorming, betredings risico's en eventueel verontreiniging van de bodem. Voor nader informatie kunt u zich wenden tot ir. A.J (Hans) Kraayeveld MSHE van Spectrum.

Stedin – veiligheidsbegeleiding storing aardgasconcentraat

De Spectrum piketdienst werd gevraag een onderzoek te doen naar stank c.q. risico's lekkage aardgasconcetraat.

Stedin – Veiligheidsbegeleiding storing aardgasconcentraat

In combinatie met de Stedin specialisten werd de situatie veiliggesteld en tevens werd d.m.v. bodemonderzoek vastgesteld dat de bodem nog schoon was.

Stedin – Gasmeting storing werkzaamheden Den Dolder

Na uitvoering van een gedegen meetprogramma kon door Spectrum "het sein veilig doorwerken" worden gegeven.

Stedin – Gasmeting storing werkzaamheden Den Dolder

Tijdens reguliere Stedin werkzaamheden werd een vreemde lucht waargenomen. De Spectrum piketdienst kwam ter plaatse voor het uitvoeren van diverse omgevingsmetingen.

Stedin – Bodemonderzoek en MKB Goudenraksedijk

Na uitvoering van het Spectrum NEN5740 - NEN5707 bodemonderzoek werd vastgesteld dat de werklocatie (bodem) van Stedin verontreinigd was. Voor nader informatie kunt u zich wenden tot J.C.A (Jaap) Hagens - Teamleider Infra-projecten van Spectrum.

Stedin – Bodemonderzoek & MKB Goudenraksedijk

Voor uitvoering werd een z.g. BUS melding gedaan en een veiligheidsplan opgesteld.

Stedin – Bodemonderzoek & MKB Goudenraksedijk

Delen van het asfalt moet tijdelijk worden weggehaald voor verlegging van de Stedin infra.

Stedin – Bodemonderzoek & MKB Goudenraksedijk

De MKB'r (Milieukundig begeleider) en DLP (veiligheidskundige) van Spectrum hielden toezicht op de uitvoeringsfase. Voor nader informatie kunt u zich wenden tot J.A (Jasper) van Delft BBA-HvK

Mourik Groot-Ammers – Risicoinventarisatie Chemiepack Moerdijk en ontwerp PVA veiligheid ruimingsfase

Alle zeilen waren bijgezet en in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding van Mourik en het aanwezige Bevoegd Gezag werd de ruimingsfase veilig uitgevoerd.

Mourik Groot-Ammers – Risicoinventarisatie Chemiepack Moerdijk en ontwerp PVA veiligheid ruimingsfase

Gedurende de uitvoeringsfase ruiming waren Spectrum deskundigen aanwezig t.b.v. bijstellingen PVA veiligheid en veiligheidsmanagement.

Mourik Groot-Ammers – Risicoinventarisatie Chemiepack Moerdijk en ontwerp PVA veiligheid ruimingsfase

Spectrum kreeg opdracht voor een onderzoek naar de veiligheidsrisico's terrein Chemiepack te Moerdijk. Op basis van uitkomsten werd er een HSE ontwerp gemaakt voor het beheersen van risico's tijdens de ruimingsfase.

PROV Noord-Brabant – Technisch onderzoek effecten asbest emissie bij diverse zeeftechnieken

PROV Noord-Brabant – Technisch onderzoek effecten asbest emissie bij diverse zeeftechnieken

In opdracht van PRV Noodr-Brabant werden operationele zeeftechnieken onderzocht op potentiƫle asbest emissies. Voor nadere informatie: ir. A.J (Hans) Kraayveld MSHE van Spectrum.

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

Bij SITA PCB decontamination werden de transformatoren en PCB olie op verantwoorde wijze verwerkt. Het werd een soepel lopend project voor Spectrm. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: ing. B.A (Ben) Out Projectleider Special Projects van Spectrum.

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

De gedrainede (PCB besmette) transformatoren en PCB olie werden in zeecontainers verladen voor verscheping naar de eindbestemming SITA PCB decontamination in Belgiƫ.

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

T.b.v. verantwoord vervoer werd de PCB houdende olie vooraf transport afgetapt uit transformatoren en verpakt in UN drums en IBC's

Geocycle Costa Rica – afvoer PCB houdende transformatoren

Nadat door Spectrum eerst de internationale transportvergunningen waren geregeld werd een PCB veiligheids maatwerktraining gegeven aan Geocyle en Holcim stafmedewerkers.

Geocycle Costa Rica – Verwijdering PCB houdende transformatoren

Op de Holcim vestiging in San Jose in Costa Rica dienden PCB transformatoren te worden afgevoerd. De Milieuafdeling Geocycle gaf Spectrum opdracht voor uitvoering van het totale project. Voor nader informatie kund u zich wenden tot M. (Martin) Garama van Spectrum.

Delta Nutsbedrijven – verwijderen HS isolatoren

Delta Nutsbedrijven – verwijdering HS isolatoren

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

Onder toezicht van brandweer werd met behulp van onafhankelijk adembescherming de lekkende lading (IBC) door Spectrum ter plaatse veilig gesteld. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Martin Garama van Spectrum.

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

Er werden gevaarlijke dampen gemeten echter werd container met lekkende inhoud overgedragen aan Spectrum.

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

Nadat omgeving was afgezet werd lekkende container opengemaakt voor inspectie en metingen.

AVR Safeway Ierland – veiligstellen lekkende afvalstoffen A15

Inzet brandweer t.b.v. 1e verkenning oorzaak lekkage

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

De hoeveelheden gevaarlijk (productie) stoffen waren significant en werden via weg en water retour geleverd aan oorspronkelijk producenten en eindverwerkers. Na enige maanden werd het karwei afgerond. Inmiddels ligt op de voormalige Kelco locatie een nieuwe brug over de Waal. Voor nader informatie kunt u zich wenden tot Martin Garama van Spectrum.

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

Intensief overleg vond plaats tussen verzekeraars, arbeidsinspectie, Kelco managment en firma Koole die was belast met de totaal sloop van de fabriek. Ondanks de significante operationele & chemische risico's werd het project zonder verdere incidenten afgehandeld.

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

Cool & deskundig - adembeschermingsspecialisten van Mourik...

Explosie en brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid en verwijdering gevaarlijke stoffen.

Het stilgevallen chemisch productieproces moest op veilige wijze worden ontdaan van de diverse gevaarlijke stoffen. Ademluchtspecialisten van de industrieƫle aannemer Mourik werden ingezet voor inspecties en productverwijdering.

Explosie & brand Kelco Nijmegen – projectmanagement veiligheid & verwijdering gevaarlijke stoffen

Na brand en explosie bij Kelco te Nijmegen kreeg Spectrum opdracht voor ontwerp veiligheidsplan en projectmanagement verwijdering diverse gevaarlijke stoffen.

Enigma – verwijderen KWIK lekkage

Enigma – verwijderen KWIK lekkage

Enigma – verwijderen KWIK lekkage

Voor nadere informatie: ing. B.A (Ben) Out - Teamleider Special Projects

DEPOT MILIEUBEHEER BV (DMB) werd SPECTRUM HSE TECHNOLOGY

"Die goeie ouwe tijd" en we doen nog steeds hetzelfde.......

Stedin – Gasmetingen en vrijgave middenspanningsruimte na schakelrek- en transformatorbrand.

De door Stedin piketdienst afgeschakelde middenspanningsruimte werd door Spectrum uiteindelijk gesaneerd en schoon overgedragen aan Stedin.

Stedin – Gasmetingen en vrijgave middenspanningsruimte na schakelrek- en transformatorbrand.

Na metingen werd geforceerde ventilatie toegepast voor het bereiken van een veilige situatie.

Stedin – Gasmetingen en vrijgave middenspanningsruimte na schakelrek en transformatorbrand.

De veiligheidskundigen van Spectrum doen metingen naar luchtkwaliteit in middenspanningsruimte na brand in transformator.

Koole bv – ontmantelling TEL injecteer-installatie locatie Eurotank Amsterdam

De onderdelen werden verpakt in ADR verpakking en door Sperctrum afgevoerd naar een gespecialiseerde Duitse eindverwerker.

Koole bv – ontmantelling TEL injecteer-installatie locatie Eurotank Amsterdam

De gaspakspecialisten van Mourik werden ingezet voor de demontage werkzaamheden.

Koole bv – ontmantelling TEL injecteer-installatie locatie Eurotank Amsterdam

Projectmanagement & veiligheidsbeheersing ontmatelling van een Tetra Ethyl Lead (TEL) injecteer-installatie.

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

Uiteindelijk kregen we ze "klein" en inmiddels zijn er nieuwe fietsen van gemaakt. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Bas van der Linden van Spectrum.

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

Even een "onderonsje" bij mangat olietank.

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

Uitvoering onder tijdsdruk immers de kade is van groot belang voor ECT.

ECT Home – verwijderen olietanks en bodemsanering

Op basis van een goede voorbereiding verwijderen olietanks gevolgd door bodemsanering op kade ECT

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

Na succesvolle afronding konden de projectleiders weer naar huis.

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

De transformatoren werden afgetapt en de PCB olie verpakt in 200 liter drums om vervolgens naar Europa te worden verscheept voor verwerking (hoge temperatuur verbranding).

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

Het was warm maar we kregen veel nieuwe vrienden erbij.

Strukton Systems – verwijdering PCB transformatoren Dar es Salaam Int’l Airport Tanzania

Leveren van veiligheidsplannen en PCB opleiding lokale aannemers en projectmanagement uitvoeringsfase PCB verwijdering Dar es Salaam Int'l Airport

Industrie Westhaven Amsterdam – beheersbaar maken bodemverontreiniging na lekkage

Industrie Westhaven Amsterdam – beheersbaar maken bodemverontreiniging na lekkage

SITA – decontaminatie PCB besmette transformatoren

SITA – decontaminatie PCB besmette transformatoren

SITA – decontaminatie PCB besmette transformatoren

Op basis van een spoelmethodiek kan Spectrum PCB verontreinigingen reduceren tot < 0,5 mg/kg

Zeeland Maritime Cleaning – veiligstellen en berging chemische stoffen na containerbrand op ECT locatie

Zeeland Maritime Cleaning – veiligstellen en berging chemische stoffen na containerbrand op ECT locatie

Westland Energie – verwijderen Conel schakelaars

Westland Energie – Verwijderen Conel schakelaars

Besix – monitoring & gasvrij maken constructiebogen centraal station Utrecht

Besix – monitoring & gasvrij maken constructiebogen centraal station Utrecht

Mourik – Formaldehyde monitoring renovatie Maastunnel

Mourik – Formaldehyde monitoring renovatie Maastunnel

Wintershall – Onderzoek aanwezigheid metallisch KWIK in offshore uitrusting

Wintershall – Onderzoek aanwezigheid metallisch KWIK in offshore uitrusting

Onderzoek offshore uitrusting op aanwezigheid metallisch kwik

Stedin – DLP begeleiding WivG

OP basis van een door Spectrum uitgevoerd NEN5740 bodemonderzoek verzorgen van veiligheidsbegeleiding tijdens Stedin uitvoeringsfase

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

Na enige dagen rond de klok werk werd de locatie definitief weer vrijgegeven voor verkeer. Het succesvolle werk was mede te danken aan de pragmatische samenwerking tussen ProRail Ongevallenbestrijding, bevoegd gezag en Spectrum HSE Technology.

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

Na ontwerp een technisch en veiligheidsplan werden specialisten & materieel van Mourik Services ingezet voor de uitvoering van het werk.

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

Spectrum kreeg opdracht voor het veilig en verantwoord overpompen van de (rest) lading ethanol uit een beschadigde tankwagon

ProRail Ongevallenbestrijding – Veiligstellen wagons ethanol na brand

Op emplacement Kijfhoek ontstond na een aanrijding een forse brand in een tankwagon met ethanol

Verwijdering loodhoudende back-up voorziening IN provider Amsterdam

Na een week hard werken werd het project succesvol afgerond.

Verwijdering loodhoudende back-up voorziening IN provider Amsterdam

Uitvoering onder tijdsdruk en vooral werk met loodzware accusystemen

Verwijdering loodhoudende back-up voorziening IN provider Amsterdam

Vanwege milieutechnische redenen verwijderde Spectrum de loodhoudende back-up voorziening bij een Amsterdamse InterNet provider

Joulz Energy Services – Veiligheidsbegeleiding transformator brand

Transformator brand veroorzaakt vaak zeer giftige dampen

Joulz Energy Services – Veiligheidsbegeleiding transformator brand

Uitvoeren van gasmetingen, vaststellen risico's voor Joulz uitvoerend personeel en veiligheidsbegeleiding

Wintershall V&M begeleiding mercury in compressors

Vrij kwik in hoge druk compressor. Verwijdering en veiligstellen door Spectrum

Wintershall V&M begeleiding mercury in compressors

Kwik metingen en verwijdering tijdens onderhoud aan compressor

Bodemsanering Flevo centrale

In opdracht van de firma Koole werd een grootschalige bodemsanering uitgevoerd.

Bodemsanering Flevo centrale

In opdracht van de firma Koole werd een grootschalige bodemsanering uitgevoerd

Veiligstellen volle buteen railtank ProRail Ongevallenbestrijding

Frontmannen van het 1e uur.

Veiligstellen buteen railtank ProRail Ongevallenbestrijding

Snijden en lassen aan volle buteentank door ProRail Ongevallenbestrijding op basis van doordacht veiligheidsplan

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

Na alle ellende werd de omgevallen Straddle Carrier veilig geborgen en afgevoerd.

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

De firma Boekenstein kreeg opdracht van Spectrum voor het plaatsen van de Carrier op speciale low-loaders

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

Spectrum vroeg Mourik Services om d.m.v. vacuumtechniek de brand- en smeerstoffen te verwijderen uit de Straddle Carrier

Berging en veiligstellen omgevallen Straddle Carrier ECT

Deel ECT terminal geblokkeerd door omgevallen Straddle Carrier

Rara wie is deze collega dan?

Yebbo BAS VAN DER LINDEN ONZE BIJNA-PENSIONADO..

Scroll down
Scroll down