Technisch onderzoek gevaarlijke stoffen in bodem, lucht, water en installaties | 0181 – 619788

Gevaarlijke stoffen

Daar zit een luchtje aan

Gevaarlijke stoffen

Bij gevaarlijke stoffen gaat het om substanties waar zogezegd ‘een luchtje’ aan zit. Of juist niet en dat maakt bepaalde chemische stoffen natuurlijk extra riskant. Hoewel veel (vloei)stoffen en gassen potentieel gevaarlijk zijn, richt Spectrum zich vooral op PCB, kwik en SF6 gas. Dit zijn substanties die in het verleden in allerlei processen en apparaten werden toegepast maar die inmiddels vanwege de risico’s voor gezondheid en milieu stelselmatig moeten worden verwijderd.

Ook bij deze tak van sport bieden wij een compleet spectrum aan (deel)diensten. Dat varieert van technisch onderzoek en reiniging of sloop van procesinstallaties tot HAZOP-studies, de implementatie van integrale projectplannen en management/projectbegeleiding.

Dankzij de combinatie van jarenlange expertise en een integrale aanpak hebben wij in de loop der jaren al heel wat risico’s beheersbaar gemaakt. De eerstvolgende keer dat er in de media verschijnt dat er ‘geen gevaar bestond voor de volksgezondheid’, denk dan gerust eens aan ons.

Vragen en/of meer weten?

Contactgegevens Spectrum HSE Technology B.V.

 

Telefoonnummer: 0181 – 619788

Calamiteiten & Storingsdienst: 0653662000

 

Postadres:  

Postbus 565

3200 AM Spijkenisse

 

Bezoekadres:

Branderf 2

3218 AC Heenvliet

 

Routebeschrijving