Technisch onderzoek gevaarlijke stoffen in bodem, lucht, water en installaties | 0181 – 619788

Gevaarlijke stoffen

Onderzoek naar en reiniging van PCB, Kwik & SF6

PCB, Kwik, SF6

Onderzoek naar & reiniging van PCB, Kwik, SF6

U kunt Spectrum aan het werk zetten voor onder meer de volgende trajecten:

  • Technisch onderzoek installaties (incl. SF6) en PCB-inventarisaties
  • Onderzoek naar/inventarisatie van mogelijke aanwezigheid van metallisch kwik/kwikdampen
  • Afvoer gevaarlijke stoffen en reiniging c.q. sloop besmette installaties
  • Gasmetingen vervoerscontainers t.b.v. vrijstelling transport en loswerk (ARBO- en MAC-waarde)
  • Geforceerde ventilatie c.q. reductie luchtkwaliteit onder MAC-waarde
  • On-site onschadelijk maken van non-compliant gascilinders/drukhouders dmv PRET (Pressure Reducing Ecological Treatment)

Polychloorbifenyl (PCB) is bijzonder schadelijk voor mens en milieu en werd veel toegepast als koelvloeistof in apparaten als transformatoren, condensatoren en schakelkasten. De productie en toepassing van PCB is inmiddels wereldwijd verboden en PCB-houdende materialen moeten uit het milieu worden verwijderd.

Kwik komt onder andere vrij bij bepaalde chemische productieprocessen en gas- en oliewinning. Risico’s ontstaan vooral bij storingen of onderhoud.

Zwavelhexafluoride (SF6) of restanten ervan bevinden zich vaak in schakelinstallaties en hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid en het broeikaseffect. Het verdient de voorkeur om deze installaties op verantwoorde wijze te verwijderen.

Bij metingen in en rond vervoerscontainers die tegen ongedierte begast zijn, gaat het met name om de aanwezigheid van methylbromide, phosphine en formaldehyde.

Genomen monsters sturen wij voor analyse op naar erkende laboratoria. Eenmaal binnen mogen die resultaten zich verheugen in de warme belangstelling van onze experts voor een diepgaande interpretatie en toetsing. Deze worden tot slot, vergezeld van een advies, aan de opdrachtgever gerapporteerd.

Vragen en/of meer weten?

Contactgegevens Spectrum HSE Technology B.V.

 

Telefoonnummer: 0181 – 619788

Calamiteiten & Storingsdienst: 0653662000

 

Postadres:  

Postbus 565

3200 AM Spijkenisse

 

Bezoekadres:

Branderf 2

3218 AC Heenvliet

 

Routebeschrijving