Technisch onderzoek gevaarlijke stoffen in bodem, lucht, water en installaties | 0181 – 619788

Gevaarlijke (afval)stoffen? Maak dat ons probleem.

Advies, onderzoek, management en training gevaarlijke (afval)stoffen. Of het nu in de bodem, het water of in de lucht zit of nog in een installatie, is ons om het even.

DEZE SITE IS NOG UNDER CONSTRUCTION

Bodemonderzoek voor diverse doelen

Onderzoek ten behoeve van:

  • Hergebruik grond elders (depotkeuringen);
  • Locatieonderzoek tbv bouwvergunning, nulsituatie activiteit;
  • Ondergrondse tanks;
  • Onderzoek leiding- en kabeltrajecten;
  • Onderzoek voor overname;
  • Onderzoek voor veiligheid werknemers (CROW 400)

Gevaarlijke stoffen, daar zit een luchtje aan...

Bij gevaarlijke stoffen gaat het om substanties waar zogezegd ‘een luchtje’ aan zit. Of juist niet en dat maakt bepaalde chemische stoffen natuurlijk extra riskant. Hoewel veel (vloei)stoffen en gassen potentieel gevaarlijk zijn, richt Spectrum zich vooral op PCB, kwik en SF6 gas.

'KWIK' RESPONSE TEAM

Gevaarlijke stoffen vind je uiteraard niet alleen op productie- dan wel op- en overslag locaties maar moeten ook worden vervoerd. Dat gaat gelukkig in vrijwel alle gevallen goed. Voor die ene keer dat het anders loopt, is de Calamiteitendienst van Spectrum 24/7 paraat om waar nodig in te grijpen.

Safety first

Alles draait bij Spectrum om primaire veiligheid van zowel de mens en zijn/haar gezondheid als die van het milieu bewaken. Dan hebben we het niet over luchtverontreiniging of meer blauw op straat. Veiligheid bij Spectrum betreft situaties met een duidelijke mate van prioriteit die vragen om specialistisch en veelal technisch-chemisch ingrijpen.